Blog ARTNOVA
Dziękujemy za subskrypcję.
Na podany adres email zostało wysłane potwierdzenie zapisu.
OK
Elastyczny proces projektowania strony internetowej
Blog ARTNOVA
  • Home
  • UX Blog
  • Elastyczny proces projektowania strony internetowej

Elastyczny proces projektowania strony internetowej

Web design
Artur Kruk
Audyt UX Manager

Proces projektowania strony internetowej to więcej niż zaprojektowanie atrakcyjnego wyglądu. Użytkownicy oczekują przede wszystkim funkcjonalności i możliwości intuicyjnej obsługi witryny na różnych urządzeniach. Wygląd, choć ważny, nie jest najważniejszy.
W tym wpisie omówimy kluczowe aspekty elastycznego procesu projektowania stron internetowych. Stron dopasowanych do potrzeb, specyfiki branży oraz trendów projektowych. Zapraszam do lektury.

 

Dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na proces projektowania strony internetowej?

Czy istnieje uniwersalny przepis na projektowanie strony internetowej? Krótka odpowiedź brzmi: nie. Dlaczego? Ponieważ każda strona jest unikalna, tak jak cele jakie ma osiągać oraz jej użytkownicy.

 

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, dostosowanego do specyfiki marki, oczekiwań odbiorców, dynamicznie zmieniającego się rynku oraz postępu technologicznego. Elastyczność w procesie projektowania jest nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna. Uniwersalny przepis jest mitem. Projektanci witryn nie mają wyboru. Pozostaje im elastyczność, adaptacja i ciągłe uczenie się.

Proces projektowania stron internetowych – na czym polega elastyczność?

Elastyczność w projektowaniu stron internetowych to termin, który może wydawać się niejasny. Czym jest owa „elastyczność”? W kontekście procesu projektowania stron, elastyczność oznacza zdolność do dostosowywania się do różnych sytuacji, bez naruszania jakości końcowego produktu.

 

Inaczej mówiąc jest to strategia, która umożliwia uwzględnienie specyfiki klienta oraz branży w której działa, a także unikalnych cech oferowanego produktu, świadczonej usługi lub ogólniej: prowadzonej działalności.

Dostosowanie do potrzeb i specyfiki klienta

Każdy klient jest inny – ma swoje unikalne potrzeby, oczekiwania i cel, do którego dąży. Każdy działa w innej branży, co przekłada się zarówno na layout jak i na udostępniane przez witrynę funkcje. I wreszcie poszczególni klienci web designerów mają swój pomysł na prowadzenie biznesu. Elastyczny projektant potrafi zidentyfikować i spełnić te potrzeby tak, by gotowa witryna była zgodna z profilem i stylem klienta.

Specyfika i unikalność produktu, usługi lub marki

Elastyczność w projektowaniu stron internetowych wymaga również zrozumienia i podkreślenia unikalności produktu lub usługi. Każda marka ma swoje unikalne cechy, które powinny być wyeksponowane w celu wyróżnienia się na tle konkurencji. Wyjątkowe cechy produktu, innowacyjne elementy usługi czy charakterystyczny ton marki są czynnikami, które powinny znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w witrynie.

Znajomość branży przez projektantów

Pisząc o specyfice klienta, wspomniałem już o znaczeniu branży, w której działa. Znajomość branży przez projektantów jest kolejnym kluczowym elementem elastyczności w projektowaniu stron internetowych. Projektant, który rozumie specyfikę branży klienta, potrafi tak dostosować strukturę i funkcje strony, że użytkownicy odbierają witrynę jako profesjonalną.

 

Oczywiście nie sposób być jednocześnie ekspertem od e-commerce, edukacji, zdrowia, ubezpieczeń i technologii. Dlatego ogromne znaczenie ma faza researchu i przygotowań do projektu. Elastyczność polega tu głównie na zdolności do nauki i adaptacji do różnych środowisk.

 

infografika: proces projektowania strony www - na czym polega elaastyczny proces projektowania
Infografika: Na czym polega elastyczny proces projektowania strony www.

 

 

Z jakich etapów może składać się proces projektowania strony internetowej?

Projektowanie strony internetowej to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów. Każdy z nich ma wpływ na ostateczny efekt prac i wymaga zaangażowania ze strony designerów.

 

Warto pamiętać, że proces projektowy często jest dość dynamiczny i wymaga umiejętności reagowania na pojawiające się wyzwania. Często też kształt procesu zmienia się na skutek feedbacku od klienta i użytkowników strony.

Szczegółowa rozmowa z klientem

Pierwszym i kluczowym etapem procesu projektowania strony internetowej jest szczegółowa rozmowa z klientem. To w jej trakcie projektant dowiaduje się o oczekiwaniach zleceniodawcy, jego celach biznesowych, potrzebach i preferencjach.

 

Rozmowa może obejmować wiele aspektów, od funkcji, które powinna zawierać strona, po stylistykę, ton komunikacji i elementy marki, które należy uwzględnić.

 

Dobrą praktyką jest przygotowanie przez projektanta agendy lub scenariusza rozmowy, a przynajmniej checklisty z najważniejszymi tematami. W ramach elastycznego podejścia warto jednak pozwolić też na swobodne wypowiedzi klienta, które są bardzo często źródłem najcenniejszych informacji i wskazówek.

Badanie rynku i analiza konkurencji

To kolejna niezwykle ważna faza procesu tworzenia strony internetowej. Bardzo rzadko powstająca witryna oferuje tak unikalne treści, produkty lub rozwiązania, że designer nie ma rynkowego punktu odniesienia. Najczęściej firma i witryna klienta funkcjonuje w środowisku konkurencyjnym.

 

Dzięki badaniom i analizom możliwe jest zrozumienie do czego przyzwyczajeni są użytkownicy, jakiego typu architekturę informacji znają i akceptują. Z drugiej strony analiza konkurencji pozwala na zidentyfikowanie charakterystycznego języka i powszechnie stosowanych rozwiązań wzmacniających intuicyjność korzystania z serwisu. Paradoksalnie dobrze wykonana analiza podpowiada także jak wyróżnić ofertę klienta na tle konkurentów.

Budowa struktury

Budowa struktury, zwanej również architekturą informacji, to następny kluczowy etap procesu projektowania strony internetowej. Projektanci określają wtedy, jak strona będzie zorganizowana, gdzie będą umieszczone poszczególne elementy i jak będzie wyglądał system nawigacji.

 

Celem tej fazy jest stworzenie intuicyjnej i efektywnej ścieżki, po której użytkownicy będą poruszali się po witrynie w celu realizacji celów właściciela strony. Mówiąc inaczej, celem jest zwiększenie liczby konwersji realizowanych w serwisie – na przykład transakcji dokonanych w sklepie internetowym.

Tworzenie makiet stron

Następnym etapem po zdefiniowaniu struktury strony, jest tworzenie makiet (wireframes). Makiety UX są wstępnymi wizualizacjami strony. Pokazują, gdzie będą umieszczone poszczególne elementy takie jak nagłówki, teksty, obrazy, formularze itp. Pozwalają zrozumieć budowę witryny i mechanizmy nawigacji, ale nie mają ostylowania graficznego. Tworzenie makiet jest kluczowe dla zrozumienia, jak strona będzie wyglądać i funkcjonować, zanim zacznie się projektowanie warstwy graficznej.

Tworzenie koncepcji i szkiców

Po stworzeniu i udoskonaleniu makiet, następuje etap kreowania koncepcji graficznej strony spełniającej potrzeby klienta. W tej fazie powstają zarysy wariantów layoutu przyszłej witryny. Wersje, zbudowane na bazie wypracowanej wcześniej struktury i makiet, różnią się paletą kolorów, typografią i innymi elementami stylistycznymi. Odnoszą się zarówno do dominującego stylu branży, jak i do aktualnych trendów.

 

Gotowe szkice są prezentowane klientowi, aby uzyskać jego opinię i wybrać najlepszą koncepcję do dalszego rozwoju.

Projektowanie graficzne

Etap projektowania graficznego strony to moment, kiedy witryna zaczyna nabierać ostatecznego kształtu.

 

Bazując na makietach i zaakceptowanych lub zaopiniowanych przez klienta szkicach, projektant „uzbraja stronę” w detale stylistyczne, kolory, czcionki, obrazy i teksty (docelowe lub częściej przykładowe, zwane potocznie Lorem ipsum lub Loremami).

 

Szukasz projektanta strony www?

Zamów wycenę projektu i wdrożenia

 

 

Testowanie strony z udziałem użytkowników

Testowanie strony z udziałem użytkowników jest niezbędne do zapewnienia, że strona jest nie tylko atrakcyjna, ale przede wszystkim użyteczna. Ten etap skupia się na web usability, czyli na łatwości korzystania z strony. Projektant przeprowadza testy UX, które mogą obejmować obserwację, jak użytkownicy poruszają się po stronie, jak łatwo mogą znaleźć poszukiwane informacje i czy są w stanie łatwo wykonać pożądane działania.

 

Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie, jest Customer Journey Map, czyli mapa podróży klienta, która pokazuje, jak użytkownicy przechodzą przez różne etapy interakcji ze stroną.

 

Warto zaznaczyć, że opisane badania UX mogą być – i często są – prowadzone na etapie tworzenia makiet. Takie podejście pozwala uniknąć poprawek i modyfikacji stworzonej szaty graficznej.

Zamknięcie projektu

Zamknięcie projektu to ostatni etap procesu projektowania strony internetowej. Po zakończeniu wszystkich testów i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projekt jest gotowy do wdrożenia.

 

Web designer przekazuje dokumentację projektu developerom, którzy programują stronę z wykorzystaniem wybranej technologii. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Tworzenie aplikacji internetowej – jaką wybrać technologię.

 

Mogłoby się wydawać, że rola projektanta jest zakończona. Jednak cechą elastycznych procesów projektowych jest to, że zamknięcie projektu jest początkiem kolejnej fazy życia witryny, czyli etapu monitorowania i udoskonalania. Bardzo często pierwszym zadaniem designera w tym obszarze jest nadzór autorski nad wdrożeniem projektu. W wielu przypadkach obserwacje uzyskane z monitoringu oraz opinie użytkowników strony dają wytyczne do zmian, poprawek i modyfikacji samego projektu.

Elastyczne projektowanie stron – jakie elementy procesu można pominąć?

Elastyczne projektowanie stron internetowych nie oznacza konieczności przechodzenia przez każdy możliwy etap w pełnym wymiarze. Czasami, w zależności od specyfiki projektu, pewne elementy mogą zostać skrócone lub zredukowane. Na przykład, jeśli strona jest projektowana dla istniejącej marki z dobrze zdefiniowaną tożsamością, niekonieczne może być przeprowadzanie pełnego procesu tworzenia koncepcji. W przypadku mniejszych projektów, testy UX mogą być uproszczone, choć nigdy nie powinny być całkowicie pominięte. Ważne jest, aby pamiętać, że elastyczność nie oznacza pomijania kluczowych etapów, ale dostosowywanie ich do konkretnych potrzeb i wymagań danego projektu.

Z czego nie wolno zrezygnować w procesie projektowania stron internetowych?

Elastyczność procesu nie daje jednak całkowitej swobody. Pominięcie niektórych kroków jest po prostu niemożliwe.

 

Niezbędne jest poznanie potrzeb klienta. Zaprojektowanie strony internetowej bez szczegółowej rozmowy z klientem zawsze skończy się niepowodzeniem. Nazwa firmy i dwuzdaniowy opis profilu działalności to stanowczo za mało, aby uruchomić proces projektowania.

 

Niezależnie od wielkości i skomplikowania projektu, kluczowe znaczenie ma projektowanie UX. Pominięcie faz budowy struktury i tworzenia makiet niezwykle często sprawia, że nie są uwzględnione potrzeby gości witryny. A nawet najpiękniej zaprojektowana strona nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie użyteczna.

Podsumowanie

Elastyczny proces projektowania strony internetowej to podejście, które pozwala dostosować proces do specyfiki klienta, produktu i branży.

 

W procesie projektowania strony ważne jest zrozumienie potrzeb klienta, unikalności produktu oraz specyfiki branży. Proces może składać się z różnych etapów, z których tylko niektóre można skrócić lub zredukować. Kluczowe fazy odpowiedzialne za kształt i użyteczność projektu nie mogą być pominięte.

 

Elastyczność w projektowaniu stron to nie tylko dostosowanie procesu, ale także gotowość do ciągłego uczenia się i adaptacji do zmieniających się trendów oraz potrzeb użytkowników.

Podobne wpisy

07.06.2022 7 czerwca 2022
User eXperience (UX)

Dobre praktyki UX – porady specjalisty

14.12.2021 14 grudnia 2021
User eXperience (UX)

UX Design nawigacji na stronie www – jak zrobić to poprawnie?

Audyt UX Manager
Od ponad dwudziestu pięciu lat aktywnie zaangażowany w tworzenie i sprzedaż profesjonalnych rozwiązań IT. Doświadczony analityk biznesowy oraz koordynator i menedżer projektów. Prywatnie miłośnik klasycznej literatury science-fiction i gier logicznych.
Blog ARTNOVA
Poszerzaj z nami swoją wiedzę na temat UX
Zasubskrybuj nasz newsletter
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments