Blog ARTNOVA
Dziękujemy za subskrypcję.
Na podany adres email zostało wysłane potwierdzenie zapisu.
OK

HILLWOOD

HILLWOOD

Hillwood jest jedną z największych firm z branży nieruchomości, która buduje i inwestuje na całym świecie od 25 lat, koncentrując się na działaniach związanych 
z zakupem, finansowanie i budowa magazynów i obiektów przemysłowych do długoterminowego wynajmu w Polsce.

hillwood_mainpage

O PROJEKCIE

PROJEKT

Założeniem było stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej strony internetowej, która trafi do przedstawicieli firm logistycznych, produkcji, handlu elektronicznego i agencji zajmujących się wynajmem powierzchni magazynowej.

UX / UI

PROJEKTOWANIE

WORDPRESS

ROZWÓJ

3D

RENDEROWANIE

OŚ CZASU

hillwood_timeline

GŁÓWNE CELE

CELE

ŁATWOŚĆ WYSZUKIWANIA

Maksymalne uproszczenie procesu wyszukiwania nieruchomości zgodnie z potrzebami najemcy.

UNIWERSALNOŚĆ

Stworzenie skalowalnego rozwiązania, spełniającego oczekiwania różnych użytkowników. Od małych firm po globalne korporacje. Od właścicieli firm poszukujących powierzchni magazynowej po profesjonalnych agentów nieruchomości.

PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA

Osiągnięcie wysokiej użyteczności procesu
oglądania pełnego zestawu parametrów wybranej nieruchomości.

MAKIETY

Na etapie projektowania użyteczności (UX) przełożyliśmy nasze zrozumienie potrzeb użytkowników na uporządkowany, łatwy w nawigacji i intuicyjny schemat interfejsu. Powstały makiety, które pozwoliły sprawdzić poprawność założeń i dały podstawę do projektowania graficznego witryny.

UKŁAD

hillwood-layout
hillwood-layout-mobile

GRID

hillwood-grid

Projektowanie GUI rozpoczęliśmy od wyboru gridów. Priorytetem była czytelna prezentacja znacznej ilości informacji na różnych urządzeniach.

STRONA WWW

hillwood-real-estate-plan
hillwood-real-estate-plan

STRUKTURA STRONY

hillwood-website-structure

TYPOGRAFIA

MONTS
ER

Montserrat

Regular Bold

RAT

MONTS
ER
RAT

Montserrat

Regular Bold

KOLORY

Navy

0A1528

Gold

CB9700

Blue

0033A0

Light blue

F0F6FF

RESPONSYWNOŚĆ

Urządzenia i okoliczności w jakich różni użytkownicy korzystają z funkcjonalności i treści dostępnych na stronie postawiły wysokie wymagania dla wersji responsywnych. Wyzwaniem było zachowanie spójności graficznej przy porównywalnej 
użyteczności interfejsów.

RESPONS
YWNOŚĆ

hillwood-responsive-iphone hillwood-responsive-ipad hillwood-responsive-ipad

Telefon/Tablet

W ramach projektu zrealizowano wydzielone ścieżki projektowe dla interfejsów: desktop, tablet i telefon.

Telefon/Tablet

hillwood-mobile-responsive-design

W ramach projektu zrealizowano wydzielone ścieżki projektowe dla interfejsów: desktop, tablet i telefon.

hillwood-responsive-devices
hillwood-responsive-desktop-mobile

3D RENDERY

3D RENDERY

Na potrzeby projektu stworzyliśmy rendery 3D nieruchomości magazynowych Hillwood. Zastosowanie renderów pozwoliło zaprezentować potencjalnym klientom realistyczny wygląd zarówno obiekty istniejących, jak i planowanych.

hillwood-3drenders-1 hillwood-3drenders-2 hillwood-3drenders-3

Dziękujemy za uwagę

Rozpocznijmy współpracę

Kontakt