Blog ARTNOVA
Dziękujemy za subskrypcję.
Na podany adres email zostało wysłane potwierdzenie zapisu.
OK
Aplikacja Doradcy
stats_head
stats_head
Stos technologiczny części wizualnej
ps_logo ae_logo uxpin_logo
Stos technologiczny części programistycznej
angular_logo css3_logo html5_logo

Powierzone zadanie

Projekt i oprogramowanie systemu zarządzania majątkiem. Głównymi wymaganiami projektu była czytelność i prostota przekazu.

Rozwiązanie

Dzięki szerokiemu zastosowaniu infografiki oraz zaawansowanej techonlogii oprogramowania stworzyliśmy system, który łączy użyteczność z walorami estetycznymi.

01 / 

Prezentacja strategii inwestycyjnych

Bankowość to nic innego jak niezliczona ilość tabeli, wykresów i numerów, aby ułatwić czytelność i poruszanie się po aplikacji zastosowaliśmy podział informacji na sekcje. Takie działanie sprawia, że użytkownik nie zastanawia się gdzie powinien kliknąć, aby otrzymać informacje które go interesują.

section_1_decoration
png

SZEROKIE ZASTOSOWANIE INFOGRAFIKI

Zastosowanie inforgafiki było dla nas oczywistym rozwiązaniem. Porządkuje ona informacje, wprowadza balans i ułatwia odczytywanie treści.

png
icon_2
png
bottom_decoration_2

02 / 

Sesja doradcza - Wybór strategii inwestycyjnej

To usługa polegająca na rekomendowaniu Klientowi instrumentów finansowych, starannie wyselekcjonowanych przez zespół doradców inwestycyjnych mWM. Do dyspozycji klientów jest nowoczesny serwis transakcyjny pozwalający na swobodne zlecanie transakcji, ciągły monitoring portfela i śledzenie zmian na bieżąco.

icon_3
png
png

CZYSTOŚĆ PRZEKAZU

Projektując sesję doradczą, braliśmy pod uwagę złożoność informacji do przekazania, dlatego projekt bazuje na inforgrafice i wykresach co znaczenie ułatwia ich odczytywanie.

03 / 

Sesja doradcza - Prezentacja portfela funduszowego

Klienci korzystający z usług wealth management mBanku mogą wybrać jeden z czterech Portfeli Funduszowych, o jasno zróżnicowanym poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji. Samodzielnie, lub we współpracy z doradcą, klient decyduje o podziale swoich środków pomiędzy cztery dostępne Portfele: Portfel agresywny, Portfel zrównoważony, Portfel stabilnego wzrostu, Portfel konserwatywny.

png
icon_4

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Przy projektowaniu skutecznej infografiki, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nasz mózg szuka wzorców w informacjach wizualnych, aby pomóc nam odczytać informacje. Wykorzystaliśmy tę wiedzę, aby wizualnie uporządkować nasze informacje i stworzyć wzorce, które wzmocnią nasz przekaz.

gif
title2_m_4
png

ZASTOSOWANE ELEMENTY

Do uporządkowania treści użyliśmy podstawowych elementów designerskich takich jak obramowania, linie, okręgi i kwadraty, dzięki czemu użytkownicy łatwiej interpretują treść.

05 / 

Sesja doradcza - Dostosowanie portfela

Zanim nastąpi automatyczne dostosowanie portfela klienta do portfela modelowego rekomendowanego przez bank klienci mogą samodzielnie wyłączać posiadane fundusze z doradztwa modelowego. W tym celu zaproponowaliśmy wygodny mechanizmu typu drag and drop, który w bardzo intuicyjny sposób umożliwia samodzielne wyłączenie niektórych funduszy z usługi doradztwa modelowego.

icons8-service
png

Algorytm dostosowania to prawdziwe serce aplikacji

Automatyczne dostosowanie portfela klienta do strategii modelowej jest kluczowym elementem aplikacji. Wyzwaniem było przedstawienie za pomocą animacji transakcji kupna lub sprzedaży oszczególnych funduszy jakie powinny nastąpić aby obecnie posiadany portfel dostosował się do rekomendowanego modelu.
png

WYNIKIEM DOSTOSOWANIA JEST LISTA REKOMENDOWANYCH TRANSAKCJI

Ekran ten jest podsumowaniem całej sesji doradczej. Klarowna lista zleceń zostaje przedstawiona klientowi do ostatecznej akcpetacji i uruchomienia transakcji w określonej na liście kolejności.

Podobnie jak linie i obramowania, kolory mają duże znaczenie przy grupowaniu informacji, w znaczny spoób wpływają na odczytywanie listy zleceń i porządkują je w odpowiednie grupy

Spersonalizowana oferta

Chcąc zachować spójność projektu, upewniliśmy się, że wszelkie informacje i dokumenty, jakie otrzymuje Klient, prezentowane są w atrakcyjny wizualnie sposób, a przede wszystkim z wykorzystaniem szerokiej gamy wcześniej zaprojektowych środków wspierających przekaz, tak aby Klient w łatwy sposób docierał do interesujących go informacji.

Typografia i kolorystyka

Typografia ma kluczowe znaczenie dla projektu i nie ogranicza się do czytelności słów. Wybór kroju pisma i sposób jego pracy z układem, siatką, schematem kolorów sprawia, że łączy on cały projekt w całość i wprowadza niezbędną równowagę.
36px
26px
20px
16px
36px
26px
20px
16px
332d24
675133
a38157
bf9359
d9bb93
ebe3d5
2c2c2d
2f3d43
4d515b
777b85
aaaaaa
dfdfdf
6c0709
8c0003
9e1112
b95e5d
dbaeae
f2cece
006c7e
007b8f
2c91a9
4fa0b1
afd4d9
cbd9d5

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Rozpocznijmy współpracę

Kontakt